Οδηγίες προς υποψήφια μέλη

Οι σκοποί του σωματείου είναι η προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών, η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

Το σωματείο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγυηθεί επαγγελματική αποκατάσταση και δεν αναλαμβάνει την προώθηση των μελών στην αγορά εργασίας.

Παρατίθενται ωστόσο χρήσιμοι σύνδεσμοι που περιλαμβάνουν διαφημιστικές εταιρίες, studio ηχογραφήσεων και εταιρίες παραγωγής που μπορούν να βοηθήσουν ένα νέο μέλος να έρθει σε επαφή με τους επαγγελματίες της αγοράς.

Εγγραφή στο σωματείο

Για να εγγραφεί κάποιος στο σωματείο θα πρέπει, αφού διαβάσει τους όρους του καταστατικού, να υποβάλλει την γραπτή αίτηση που θα βρει εδώ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου στο info@sedike.gr, με την οποία θα ζητά την εγγραφή του στο μητρώο μελών, θα συμφωνεί γραπτώς με τους όρους του καταστατικού και θα δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Για λόγους συμμόρφωσης με την υπάρχουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), τα μέλη υποχρεούνται να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ώστε να παραμείνουν αναρτημένα όλα τα προσωπικά τους στοιχεία στη σελίδα του ΣΕΔΙΚΕ.

Το καταστατικό βρίσκεται στην κατηγορία “Το Σωματείο” και είναι διαθέσιμο για downloading.

Υποψήφια μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Εγγραφή στο website

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας στο σωματείο, η γραμματεία αναλαμβάνει να σας καταχωρήσει στην πλατφόρμα του site με το email που θα έχετε δηλώσει στο μητρώο και με προσωρινό κωδικό που θα μπορείτε στη συνέχεια να αλλάξετε.

Πατήστε το κουμπί «είσοδος μελών», συμπληρώστε τα στοιχεία που θα λάβετε από την γραμματεία και ολοκληρώστε την εικόνα του προφίλ σας ανεβάζοντας φωτογραφία, demo και χρήσιμες πληροφορίες για την δουλειά σας.