Σωματείο Ερμηνευτών Διαφημιστικών Κειμένων Ελλάδας
"Το προϊόν σας έχει φωνή, τη δική μας"
Η πιο έγκυρη βάση δεδομένων,
εκφωνητών διαφημιστικών κειμένων.
Ένα χρήσιμο εργαλείο για εκφωνητές, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες παραγωγής και studio.

Ας κάνει καλύτερα ο καθένας
τη δουλειά του.
Γιατί την κάνει καλύτερα.