Γενική Συνέλευση-Τρίτη 8 Νοεμβρίου

Γενική Συνέλευση-Τρίτη 8 Νοεμβρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ορίστηκε νέα Γενική Συνέλευση την Τρίτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 στο θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12 – Γκάζι, τηλ. 210 3428650.
Ατζέντα: παραίτηση Προέδρου-ανακοίνωση νέου ΔΣ, ενημέρωση για το καινούργιο site, καταβολή συνδρομών για το 2016 (50 ευρώ), ενημέρωση για Adreport καθώς και ό,τι άλλο θεωρείτε απαραίτητο να συζητηθεί από κοινού.
Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη.
Στο εξής θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι παρουσίες καθώς θα γίνει σαφής η θέση των μελών που θέλουν να υπάρχουν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια του Σ.Ε.ΔΙ.Κ.Ε. 

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να υπάρχει σοβαρή δικαιολογία για τυχόν απουσία σας. 
 
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΔΙ.Κ.Ε